Particulier

De dienstverlening aan particulieren beperkt zich niet tot het familie- en erfrecht. Ook op het gebied van strafrecht, consumentenrecht, huurrecht en arbeidsrecht, staat Meeuwsen Van den Pol Advocaten particulieren bij. Daarbij staat een praktische en realistische benadering voor op.