Dag van het Erfrecht: vrijdag 22 maart 2019

28 februari '19

De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Advocaat mr. S. Meeuwsen van Meeuwsen van den Pol advocaten is aangesloten bij deze door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.

Tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ op vrijdag 22 maart 2019 bent u tussen 12:00 en 17:00 uur welkom en kunt u vrijblijvend uw erfrechtelijke kwestie met mr. S. Meeuwsen bespreken.

Mocht u op deze dag niet kunnen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap

Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Wie zijn de erfgenamen? Wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur? Hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kan mr. S. Meeuwsen antwoord geven.

Uw belangen staan voorop

Samen met u wordt gekeken naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch. Uw belangen staan daarbij vanzelfsprekend voorop. Mocht een oplossing in overleg met alle betrokkenen niet (meer) tot de mogelijkheden behoren, dan kan mr. S. Meeuwsen u ook bijstaan als er moet worden geprocedeerd om uw recht te halen.

Wacht niet te lang met het inwinnen van advies

Als u met een erfrechtelijke vraag zit, of aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies. Het erfrecht kent veel regels over strikte termijnen van soms maar een paar maanden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen. Wacht dus niet en kom langs bij Meeuwsen Van den Pol Advocaten op de ‘Dag van het Erfrecht’.