Mediation

Mediation is het onder begeleiding oplossen van een conflict. Het is dé manier om een goede verstandhouding tussen u en uw ex-partner te realiseren of te houden. U lost het probleem immers samen op.

Het grootste voordeel van mediation is dat een oplossing, die door beide partijen wordt gedragen, veel bevredigender is dan een beslissing van de rechter. Een onderling getroffen regeling is vaak ook veel langer houdbaar. Daarnaast wordt een zaak via mediation meestal sneller opgelost dan wanneer de rechter om een beslissing wordt gevraagd. Mediation is bovendien in veel gevallen een stuk goedkoper.

Onze gespecialiseerde mediator Hanke van Drenth helpt u graag bij het helder krijgen van de belangen en de standpunten. Wat voor conflict er ook is, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Hanke begeleidt u bij het vinden van een oplossing, waar u allebei nog lang profijt van heeft. Hanke is lid van de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland.

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en wilt u een gerezen geschil via mediation oplossen? Dan komt u in aanmerking voor de extra lage eigen bijdrage van minimaal € 53,00 en maximaal € 105,00!

Advocaten