Bouw- en vastgoedrecht (VvE)

Als ondernemer bent u op zoek naar mooie projecten en worden er diverse samenwerkingsverbanden aangegaan. Hierbij is het zaak om vooraf goed stil te staan bij de (juridische) risico’s en kansen die de toekomst kan bieden. De ondernemingsrechtadvocaten van Meeuwsen Van de Pol Advocaten kunnen u bijstaan in alle fasen van dit proces; van advies bij aanvang tot en met het sluiten van de overeenkomst(en) en het opstellen van de contracten. Uitgangspunt hierbij is praktisch ondernemen, waarbij wij er voor zorg dragen dat uw belangen zijn gewaarborgd.

Ook als er situaties voor, tijdens of na het werk ontstaan, kunnen wij u van de nodige hulp voorzien. Denk hierbij aan discussies over meer- en minderwerk, onderaanneming, oplevering, schade of gebreken aan het werk, niet voldoen aan de betalingstermijnen en algemene voorwaarden. Waar nodig, staan wij u bij in een gerechtelijke procedure bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage.

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) kan geconfronteerd worden met problemen waar juridische bijstand gewenst is. Deze bijstand kan beperkt zijn tot het geven van advies (bijvoorbeeld hoe te handelen tegen eigenaren die het reglement niet nakomen), maar kan ook betekenen dat u in rechte bijstand behoeft. Niet zelden is het ook dat de VvE een onderhoudscontract is aangegaan ten aanzien van werkzaamheden aan het pand, en dat deze werkzaamheden niet conform afspraak worden uitgevoerd. Het is alsdan aan de VvE om maatregelen te treffen zodat de werkzaamheden deugdelijk worden hervat. Meeuwsen van den Pol Advocaten treedt op voor VvE beheerders en (besturen van) Verenigingen van Eigenaars.

Advocaten