Appartementsrecht (VvE)

Als lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) kunt u geconfronteerd worden met problemen waarbij juridische bijstand gewenst is. De vereniging neemt besluiten waar u zich niet in kunt vinden, of laat juist na een besluit in uw belang te nemen. De bijstand kan beperkt blijven tot het geven van advies (bijvoorbeeld hoe te handelen tegen eigenaren die het reglement niet nakomen), maar kan ook betekenen dat u in rechte bijstand behoeft. Niet zelden is het ook dat de VvE een onderhoudscontract is aangegaan ten aanzien van werkzaamheden aan het pand, en dat deze werkzaamheden niet conform afspraak worden uitgevoerd. Het is alsdan aan de VvE om maatregelen te treffen zodat de werkzaamheden deugdelijk worden hervat. Meeuwsen van den Pol Advocaten treedt op voor individuele appartementseigenaars, VvE beheerders en (besturen van) Verenigingen van Eigenaars. mr. A.L. Damen is lid van de Vereniging van Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en daardoor met regelmaat betrokken bij vastgoed gerelateerde aangelegenheden.

Advocaten