Kosten

Gefinancierde rechtsbijstand
Iedereen die rechtsbijstand nodig heeft, maar niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit wordt gefinancierde rechtsbijstand genoemd. Gefinancierde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Afhankelijk van uw inkomen, betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de bijdrage.

Aan gefinancierde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden.

  • Als u een te hoog inkomen heeft, heeft u geen recht op gesubsidieerde rechtshulp. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de financiële gegevens van twee jaar geleden. Als uw situatie is verslechterd, kan om peiljaarverlegging worden verzocht. De actuele inkomensgrenzen zijn te vinden op de website rechtsbijstand.nl.
  • Wanneer u spaargeld of een tweede huis heeft en daarvoor belasting in box 3 betaalt, heeft u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.
  • Als de rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar de opbrengst van de zaak. Is de opbrengst meer dan 50% van het heffingsvrije vermogen? Dan moet u alsnog zelf de kosten van de advocaat betalen.

De toevoeging wordt door uw advocaat aangevraagd. U kunt korting op de eigen bijdrage krijgen, als u het Juridisch Loket vraagt u door te verwijzen naar een van onze advocaten. Het Juridisch Loket is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8020.

Uurtarief
Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, bent u het uurtarief van uw advocaat verschuldigd.

Onze familierechtadvocaten hanteren een scherp en uniform uurtarief van € 220,00 exclusief btw. De werkzaamheden en de extra uitgaven worden gespecificeerd. Dit is wel zo transparant en voorkomt verrassingen achteraf.

Uiteraard is het mogelijk afspraken te maken over een maximaal voor een zaak te bepalen bedrag. Ook zijn onze advocaten gewend om vaste prijzen af te spreken voor bepaalde werkzaamheden. Vraag gerust naar de voorwaarden!

Extra kosten
Naast het honorarium van de advocaat of de eigen bijdrage, bent u mogelijk ook verschotten verschuldigd. Verschotten zijn de door uw advocaat gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, leges en reis- en verblijfskosten.

Gratis echtscheidingsspreekuur
Op afspraak kunt u ‘s avonds bij een van de familierechtadvocaten terecht voor het gratis echtscheidingsspreekuur. In een kort gesprek wordt algemene informatie verstrekt over familierechtelijke problemen en worden uw vragen beantwoord.