“Monsieur Cannibale”

4 augustus '21

Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan inzake een attractie in de Efteling, die overigens om andere redenen gaat verdwijnen . Rb. Amsterdam 14 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3619

Al jaren draait attractiepark de Efteling het nummer Monsieur Cannibale bij de gelijknamige attractie. Daarnaast geeft het park cd’s en digitale complicaties van dit nummer uit. Volgens de erfgenamen van de Franse makers van het nummer (componist, tekstschrijver en zanger) handelt de Efteling daarmee onrechtmatig.

Krachtens de Auteurswet kunnen persoonlijkheidsrechten alleen overgaan op de erfgenamen bij uitdrukkelijke bepaling in een testament of codicil. Hiervan was hier geen sprake, zodat de persoonlijkheidsrechten waren vervallen. Deze bepaling in de Auteurswet blijft echter buiten toepassing op grond van de Berner Conventie. Het land van oorsprong van het nummer is namelijk Frankrijk. De erfgenamen kunnen dus optreden tegen een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten.

Reden waarom de rechtbank oordeelt dat de Efteling onrechtmatig handelt jegens (de erfgenamen van) de makers van het nummer door inbreuk te maken op persoonlijkheidsrechten.

Een inbreuk die op korte termijn sowieso vanwege de veranderde tijdsgeest zou zijn gestopt, omdat de Efteling in juni jl.heeft besloten de attractie Monsieur Cannibale na 33 jaar te vervangen door een nieuwe attractie: “Sindbad de Zeeman.”

En nu maar hopen dat “Alibaba en zijn 40 rovers” geen noten op hun zang hebben.