“Transitievergoeding voor bijna AOW-er”

27 januari '19

De arbeidsovereenkomst en de AOW-leeftijd

Als een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder dat daarbij een (transitie)vergoeding moet worden betaald.

De Hoge Raad heeft op 5 oktober 2018 bepaald dat indien een werknemer net voor zijn pensioengerechtigde leeftijd wordt ontslagen, hij wél recht heeft op een volledige vergoeding.

In deze procedure heeft de werkgever het standpunt ingenomen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn indien in deze omstandigheden de werknemer nog een volledige transitie toe zou komen. De kantonrechter was het met de werkgever eens en kende een vergoeding toe van (slechts) € 25.000.  De werknemer is tegen deze uitspraak in beroep gegaan, waarna het gerechtshof heeft bepaald dat hij recht heeft op ruim € 73.000,00. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof in stand gehouden.

Deze uitspraak kan tot gevolg hebben dat werkgevers beslissen om een bijna AOW-gerechtigde werknemer niet te ontslaan, ondanks het feit dat hiervoor wellicht geldige redenen zijn, tenminste niet indien de transitievergoeding hoger is dan het nog te betalen loon tot aan de AOW-gerechtige leeftijd. Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is de werkgever immers niet meer gehouden een vergoeding te voldoen.