Terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar

27 juni '16

Kosten die worden gemaakt om alimentatie of een afkoopsom te krijgen of te houden, mogen als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomensbelasting. Het gaat om onder meer advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten. Advocaatkosten die worden gemaakt om de vermogensrechtelijke afwikkeling te regelen, mogen niet als aftrekpost worden opgevoerd.

Het Hof Den Haag oordeelde onlangs dat een man de kosten die hij maakte ten behoeve van de terugvordering van alimentatie niet in aftrek mag brengen in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Toen de man er achter kwam dat hij jarenlang te veel alimentatie had betaald, spande hij een procedure aan om de te veel betaalde alimentatie terug te eisen. In zijn aangifte inkomstenbelasting voerde hij de gemaakte advocaatkosten als aftrekpost op. De belastinginspecteur accepteerde dat niet en de rechtbank verklaarde het beroep van de man tegen het afgewezen bezwaar ongegrond.

Volgens de rechtbank zijn alleen de kosten die zijn gemaakt voor de verwerving, inning en behoud van uitkeringen en verstrekkingen aftrekbaar. Daarvan is in dit geval – waarbij de advocaatkosten in feite zijn gemaakt om te voorkomen dat een hogere alimentatieverplichting zou ontstaan, dan wel om alle in het verleden gedane alimentatiebetalingen terug te draaien – geen sprake. Anders dan de man dacht, hoeft ook het (eventuele) ontstaan van een terugbetalingsverplichting bij de ex-echtgenote voor de in het verleden (ten onrechte) ontvangen alimentatiebetalingen, niet te gelden als een dergelijke uitkering of verstrekking.

Het hof bekrachtigde de uitspraak van de rechtbank en oordeelde overigens nog dat de man het hof verkeerd had voorgelicht door geen melding te maken van de door hem van zijn ex-echtgenote ontvangen proceskostenvergoeding. Hierdoor waren de gemaakte advocaatkosten per saldo lager dan de man had voorgespiegeld. Het verschil was volgens het hof bovendien niet aftrekbaar.

bron: www.verder-online.nl