De verknochtheid van een ontnemingsvordering

24 mei '16

Bij de verdeling van een gemeenschap van goederen kan verknochtheid een rol spelen. Van verknochtheid is sprake als een goed of schuld zo´n bijzondere band met een van de echtgenoten heeft, dat deze niet in de gemeenschap valt.

In een door Hanke van Drenth en Elize Breugem geannoteerde uitspraak is voor het eerst aangegeven hoe omgegaan moet worden met de verknochtheid van een ontnemingsvordering in verband met cocaïnehandel. Het hof heeft in die zaak bepaald dat de schuld die daardoor is ontstaan niet aan de man verknocht is. De vrouw heeft te weinig omstandigheden aangevoerd om de verknochtheid aan te nemen. Verder is niet gebleken dat de vrouw en de kinderen nimmer hebben genoten van het voordeel dat de cocaïnehandel het gezin heeft opgeleverd.

Voor de annotatie zie: JIN 2016 afl. 1 Van Drenth en Breugem