DGA en scheiding: breng de financiële situatie in kaart

31 augustus '16

Bij de meeste scheidingen waarbij een van de echtgenoten DGA (directeur-grootaandeelhouder) is, is sprake van een rekening-courantschuld van de DGA aan zijn eigen BV. Deze schuld speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van de alimentatie; zowel bij het bepalen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (welk bedrag is nodig om in de behoefte te kunnen voorzien?) als de draagkracht van de alimentatieplichtige (welk bedrag kan wordenbetaald ?). Daarnaast speelt de rekening-courantschuld ook een belangrijke rol bij de afwikkeling van het vermogen.

Vaak leidt de rekening-courant schuld tot discussie, bijvoorbeeld omdat de echtgenoot niet op de hoogte was van de schuld, niet geheel duidelijk is waaraan de opgenomen gelden zijn besteed én het vermogen door het bestaan van de schuld lager is dan waarvan werd uitgegaan. Een reden voor discussie is ook dat de DGA in het kader van een scheiding aanvoert dat de schuld terugbetaald dient te worden. Een goed inzicht in het ontstaan en verloop van de rekening-courant alsmede de inzicht in de financiële situatie van de B.V. is vereist om tot oplossingen en afspraken te kunnen komen.

bron: www.verder-online.nl