Echtscheiding lang niet altijd een complexe (v)echtscheiding

24 maart '16

Volgens CBS-cijfers vindt in 82 % van de scheidingsprocedures geen geschil plaats. In 18 % van de procedures zijn partijen het dus niet eens met elkaar. Een deel daarvan ontpopt zich als een complexe scheiding. Ter voorkoming van langdurige procedures wordt gepleit voor verdere specialisatievereisten voor de advocaten, die scheidingszaken mogen behandelen en voor vroegtijdig toepassen van een regiezitting. Daarmee kan bij het begin duidelijk worden of er sprake is van een mogelijke complexe scheiding, die voorkomen kan worden met behulp van gespecialiseerde advocaten.

Zelfredzaamheidproducten, die onder andere goedkoop online verkrijgbaar zijn zonder enige vorm van besprekingen, baren de familierechtadvocaten van ons kantoor grote zorgen. Zij moeten met enige regelmaat de in het verleden gemaakte fouten of omissies herstellen. Dit brengt de nodige kosten, maar vooral langslepende procedures met zich mee, met alle gevolgen van dien voor de betrokken kinderen. Onze advocaten zoeken naar langdurige oplossingen voor geschillen, waardoor de relatie tussen ouders niet onnodig wordt beschadigd. Het is voor ouders belangrijk is om de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen.

De vFAS, de specialisatievereniging waar onze familierechtadvocaten bij zijn aangesloten, zet zich al jaren in voor het belang van het kind en is van mening dat je als ouders met elkaar moet blijven overleggen. In de loop der jaren veranderen situaties en ook dan zal er moeten worden gekeken wat het beste is voor het kind. Professionele begeleiding bij het opstellen van het ouderschapsplan, met expertise op zowel familierechterlijk gebied als mediationvaardigheden, biedt in zulke gevallen uitkomst.

bron: www.verder-online.nl