Fosfaatreductieplan 2017 blijft toch van kracht

1 november '17

De Staat heeft in hoger beroep gelijk gekregen in het geschil met melkveehouders over de fosfaatreductieregeling. De voorzieningenrechter had op 4 mei jongstleden de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor de eisers in die zaken buiten werking gesteld.

Als gevolg van de eerdere uitspraken door de voorzieningsrechter in de kort gedingzaken sloten steeds meer melkveehouders zich bij de procedure aan. Uiteindelijk vertegenwoordigden de zes procedures in hoger beroep zo’n vierduizend bedrijven. Nu zij het hoger beroep hebben verloren, gaat het fosfaatreductieplan voor deze groep weer in en zullen er alsnog koeien moeten worden afgevoerd.

Klik hier om het arrest te lezen.