Hoge Raad oordeelt dat ontslagvergoeding niet in gemeenschap valt

12 december '16

Moet u bij echtscheiding uw ontslagvergoeding met uw ex-echtgenoot delen? Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, vallen alle bezittingen en schulden van u en uw echtgenoot in deze gemeenschap. Wanneer een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de gemeenschap ontbonden. ‘Verknochte’ goederen en schulden vallen buiten de gemeenschap. In bepaalde omstandigheden worden ontslagvergoedingen als verknocht gekwalificeerd.

Zo oordeelde de Hoge Raad onlangs dat, als in de stamrechtovereenkomst is bepaald dat de ontslagvergoeding is bestemd ter vervanging van toekomstig te derven inkomen, met vermelding van alle relevante fiscale bepalingen, deze verknocht is. Net als toekomstig loon valt de ontslagvergoeding ook niet in de gemeenschap. Aanspraken die betrekking hebben op de periode vóór ontbinding van de gemeenschap vallen in de gemeenschap. Enkel aanspraken die zien op de periode na ontbinding van de gemeenschap zijn verknocht. De man had overigens nog geen enkele periodieke uitkering uit de stamrecht B.V. ontvangen.

Een directeur-grootaandeel van een stamrecht B.V. kan bij echtscheiding betogen dat deze aanspraak verknocht is als uit de stamrechtovereenkomst voortvloeit dat de ontslagvergoeding dient ter vervanging van in de toekomst te derven inkomen. Daarnaast dient de directeur-grootaandeel te laten zien welk deel van de vergoeding betrekking heeft op de periode voorafgaand aan de indiening van het scheidingsverzoek, evenals het gedeelte op de periode hierop volgend. Dat laatste gedeelte valt buiten de gemeenschap en komt dan ook niet voor de helft aan de ex-partner toe.

bron: www.verder-online.nl