Is een dakgoot een afvoerleiding?

5 maart '18

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft zich op 14 december 2017 over de vraag mogen buigen of een afvoerleiding gelijk kan worden gesteld aan een dakgoot. Het volgende was het geval.

Een consument heeft een woonverzekering afgesloten. Zoals gebruikelijk zijn er op die verzekering diverse voorwaarden van toepassing.

Op enig moment heeft de consument schade geleden aan het schilderwerk van de houten dakgoten als gevolg van breuken in de lasnaden van de zinken dakgoot. De verzekeraar heeft de schade afgewezen onder verwijzing naar artikel 9 van de voorwaarden, waarin staat vermeld dat schade door water in verband met een breuk in afvoerleidingen weliswaar is verzekerd, maar dat een dakgoot geen afvoerleiding is.

De Geschillencommissie oordeelt dat onder afvoerleiding tevens een dakgoot moet worden verstaan. Een afvoerleiding heeft immers dezelfde functie als een dakgoot en beiden dienen om hemelwater weg te geleiden.

De commissie voegt daar nog aan toe dat ingeval er meerdere lezingen van de voorwaarden mogelijk zijn, de meest gunstige redelijke lezing voor de consument prevaleert (de zogenaamde contra proferentum regel). De verzekeraar dient de schade alsnog te vergoeden.

De inhoud van een verzekeringsovereenkomst wordt beheerst door de polis en de bijhorende voorwaarden. Of een schade wel of niet verzekerd is, is afhankelijk van de betekenis die partijen aan de betreffende voorwaarden mochten toekennen. In dit geval was het niet redelijk om de verzekeringsvoorwaarden zuiver taalkundig uit te leggen.

Mocht u vragen hebben over uw verzekeringsvoorwaarden, neemt u dan gerust contact met ons op.