Site voor ideeën tegen vechtscheidingen

12 september '16

Deze week is divorcechallenge.nl live gegaan. Via de site worden mensen uitgenodigd ideeën in te brengen die het aantal vechtscheidingen moeten verminderen. De site is een gevolg van een motie van PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. Het aantal vechtscheidingen in Nederland neemt toe, naar schatting hebben zo’n 35.000 kinderen per jaar er last van. Tot 21 november is het mogelijk ideeën in te dienen. Een expertpanel stelt uiteindelijk vast welke ideeën nadere uitwerking verdienen.

Vechtscheidingen zijn ook een zorg van gerechten. Op verschillende plaatsen experimenteren rechters met een andere aanpak om de schadelijke gevolgen zo klein mogelijk te laten zijn. De rechtbank Zeeland-West-Brabant zet op proef gedragsdeskundigen in die de belangen van kinderen behartigen. Bij de rechtbank in Rotterdam loopt een proef waarin familierechters speciaal worden opgeleid in conflictdiagnose en interventiemogelijkheden. Elk scheidend gezin krijgt een vaste rechter. De rechtbank Noord-Nederland werkt, om onnodige escalatie van het conflict te voorkomen, ook met één rechter per echtscheiding en een uniform hulpaanbod voor ouders en kinderen.

bron: www.rechtspraak.nl