Vingerafdruk niet verplicht bij aanvraag identiteitsbewijs

9 juni '16

25 mei 2016 heeft de Raad van State geoordeeld dat het niet verplicht is een vingerafdruk af te geven bij de aanvraag van een identiteitsbewijs. Voor de aanvraag van een paspoort geldt deze verplichting wel.

De rechtbank oordeelde in 2012 dat het weigeren van afgifte van vingerafdrukken een geldige reden is voor het niet afgeven van het identiteitsbewijs. De Raad van State vernietigde die uitspraak en oordeelde – na advies van het Europese Hof van Justitie in te hebben gewonnen- dat een vingerafdruk bij een identiteitsbewijs niet verplicht is. Wel moet een foto worden afgegeven.