4 misverstanden over het ouderschapsplan

2 november '15

In 2009 werd het voor ouders die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en meer. Echter, nog vaak zijn er onduidelijkheden over het ouderschapsplan. Hieronder staan vier veelvoorkomende misverstanden:

1. Het ouderschapsplan is alleen verplicht bij getrouwde stellen

Onjuist. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat uitsluitend ouders die getrouwd zijn verplicht zijn om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij gaan scheiden. Ook ouders met een geregistreerd partnerschap en ouders die gezamenlijk belast zijn met het gezag over hun kinderen moeten echter een ouderschapsplan opstellen wanneer zij uit elkaar gaan. De wettelijke verplichting om een ouderschapsplan op te stellen bestaat dus niet voor ouders die uit elkaar gaan, maar waarvan een van de ouders het eenhoofdig gezag heeft. Overigens valt het ook in die situatie aan te bevelen dat ouders met elkaar goede afspraken maken.

2. Een ouderschapsplan is hetzelfde als een omgangsregeling

Onjuist. Een ouderschapsplan omvat meer afspraken dan alleen afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken tussen ouders die gezamenlijk zijn belast het gezag. Van een “omgangsregeling” is overigens sprake als het gaat over contact tussen een kind en een ouder die niet met het gezag is belast. In andere gevallen praten we over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.
Ook is verplicht om in het ouderschapsplan afspraken op te nemen over de wijze waarop de ouders elkaar na de scheiding zullen informeren en raadplegen met betrekking tot zaken die kinderen betreffen en de wijze waarop zij de kosten van de kinderen verdelen. Daarnaast kunnen ouders ervoor kiezen om in het ouderschapsplan afspraken op te nemen over bijvoorbeeld de maximale afstand tussen woonplaatsen in geval van een toekomstige verhuizing, hoe om te gaan met nieuwe partners etc.

3. Een ouderschapsplan is alleen van toepassing op jonge kinderen

Onjuist. Het maakt niet uit hoe oud een kind is, in het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd omtrent minderjarige kinderen, dat wil zeggen kinderen tot en met 17 jaar. Wanneer kinderen 16 of 17 jaar oud zijn, wordt in de praktijk meestal volstaan met minder (uitgewerkte) afspraken en hun mening heel belangrijk zijn. Overigens zijn ouders op grond van de wet verplicht om de kinderen te betrekken bij het opstellen van een ouderschapsplan en wel op een bij hun leeftijd passende wijze.

4. Ouders kunnen niet scheiden zonder ouderschapsplan

Onjuist. Uit de wet volgt dat ouders die de rechtbank verzoeken om de echtscheiding uitspreken niet ontvankelijk worden verklaard in hun verzoek, tenzij de ouders (of een van hen) goede redenen hebben om geen ouderschapsplan over te leggen. De rechtbank zal dan alsnog de echtscheiding kunnen uitspreken en beslissingen kunnen nemen over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen. In de praktijk wordt hiermee door de verschillende rechtbanken anders omgegaan. Ouders doen er dus goed aan om zich maximaal in te spannen om tot een ouderschapsplan te komen.

bron: www.verder-online.nl