De kleine VvE

1 februari '16

Een kleine (stads)VvE kent over het algemeen alleen een splitsingsakte waarin regels zijn bepaald over het gebruik van het hele pand. In de praktijk betekent dit nog wel eens dat er discussies ontstaan over het alledaags gebruik daarvan.

Om dergelijke discussies te voorkomen kan er een huishoudelijk reglement worden opgesteld waarin allerlei praktische afspraken worden gemaakt. Voor het opstellen van een huishoudelijk reglement is geen notariële handeling vereist. Een besluit van de VvE is voldoende.

Voorbeelden van dergelijke afspraken zijn:
– hoe om te gaan met het stallen van fietsen;
– welke kleur zonnescherm is toegestaan;
– aan welke vereisten moet de vloerbedekking voldoen;
– hoe om te gaan met huisdieren;
– waar laten we het afval;
– et cetera.

In het huishoudelijk reglement mogen geen afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de splitsingsakte. In het geval van overtreding van het huishoudelijke reglement kan een boete worden afgesproken, die de VvE-kas ten goede komt. Ook kan het helpen om hinder te stoppen. Zo heeft de rechtbank Dordrecht in maart 2012 (ECLI:NL:RBDOR:2012:BW0477) bepaald dat de afspraken in het huishoudelijk reglement zijn overtreden indien het hebben en houden van drie honden tot stank en overlast leidt. Twee honden moesten worden verwijderd.

Een ander voordeel is dat alles dat de eigenaren nu met elkaar afspreken kan doorwerken op de toekomstige eigenaren. Daarmee kan een bepaalde ‘status’ van het pand behouden worden.

Het hebben en nakomen van dergelijke regels bevordert het woongenot en geeft houvast indien er onenigheid/ misstanden tussen de eigenaren dreigt.

Het bijeenroepen van een vergadering blijkt niet altijd even eenvoudig. Toch kan dit veelal makkelijk worden opgelost. Ook een ‘slapende VvE’ kan wakker worden geschud indien de wederzijdse belangen worden ingezien.