Voorstellen geselecteerd voor soepeler scheiden

16 december '16

Divorce challenge, het initiatief om schade aan kinderen bij echtscheidingen te voorkomen, heeft 5 voorstellen geselecteerd. 4 betreffen steeds een bepaalde fase in een echtscheiding (ouders die twijfelen aan hun relatie, hoe op scholen met deze problematiek om te gaan, de behandeling in de rechtbank, na de scheiding). Het 5de voorstel gaat over de rechtszorg. De voorstellen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor ondersteuning hierbij. Meer informatie (divorcechallenge.nl)

Familierechters publiceerden onlangs een visiedocument waarmee ze een nieuwe werkwijze met complexe echtscheidingen uit de doeken doen. Succesvolle initiatieven bij rechtbanken worden landelijk ingevoerd. Een belangrijke verandering is dat altijd een regierechter wordt aangewezen. Deze rechter behandelt alle geschillen rondom de scheiding. In dit document pleit de Rechtspraak op de langere termijn voor een andere scheidingsprocedure, waarin ouders niet tegenover elkaar komen te staan. Hiervoor is wetgeving nodig.

bron: www.rechtspraak.nl