Jonge stellen steeds vaker uit elkaar

28 december '16

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat van de vrouwen die geboren zijn tussen 1965 en 1970, nagenoeg één op de drie vrouwen uit elkaar is gegaan na een huwelijk of samenwonen op veertigjarige leeftijd. Bij vrouwen die geboren zijn tussen 1955 en 1960 is dat cijfer iets lager, te weten: één op de vier. Is een vrouw gedurende 1940 en 1945 geboren? Dan is elf procent gescheiden op veertigjarig leeftijd. Lag het echtscheidingspercentage in 1971 nog op twaalf procent? In 2015 is dit aantal gestegen tot bijna 40 procent.

Er kan geconcludeerd worden dat generaties die volgden op 40-jarige leeftijd vaker hun huwelijk zien stranden. Ook in het afgelopen decennium is de kans dat mensen die trouwen uiteindelijk zullen scheiden toegenomen. Huwelijken zijn door de jaren heen dan ook steeds minder stabiel geworden.

bron: www.verder-online.nl