Echtscheiding beïnvloedt kwaliteit van leven kind

28 november '16

Augeo Jongerentaskforce en TNO hebben onderzoek gedaan naar de invloed van ingrijpende jeugdervaringen op de levenskwaliteit van kinderen. Ingrijpende jeugdervaringen zijn bijvoorbeeld emotionele mishandeling, seksueel misbruik of een scheiding. Aan het onderzoek namen ruim 600 kinderen deel in de leeftijd van elf en twaalf jaar, afkomstig uit heel Nederland.

Opvallend is dat bijna de helft van de onderzochte kinderen aangaf wel eens te maken hebben gehad met een ingrijpende jeugdervaring. Een scheiding werd het vaakst genoemd, namelijk door ruim 25% van de kinderen. Bij bijna de helft van deze kinderen komt een echtscheiding voor in combinatie met een andere ingrijpende ervaring, zoals emotionele verwaarlozing. Uit het rapport blijkt dat kinderen zich ongelukkiger voelen naarmate zij meer ingrijpende jeugdervaringen hebben gehad. Ook kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden, ervaren een mindere kwaliteit van leven.

bron: www.verder-online.nl