Familierechters gaan vechtscheidingen anders aanpakken

24 november '16

Zo’n 70.000 kinderen maken jaarlijks de scheiding van hun ouders mee, met alle praktische, financiële en emotionele gevolgen van dien. Bij ongeveer 20% van de gezinnen verloopt dat niet goed. Kinderen raken in zo’n situatie vaak blijvend beschadigd, vooral als de strijd via hen wordt uitgevochten.

Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd.

De familierechtadvocaten van Meeuwsen Van den Pol advocaten zijn groot voorstander van een betere positie voor het kind bij (v)echtscheidingen. Zij zien daarbij een rol weggelegd voor bijzondere curatoren, die kinderen een stem geven.

bron: www. rechtspraak.nl