Kamermeerderheid wil duur partneralimentatie inkorten

25 augustus '15

Duur partneralimentatie inkortenWanneer er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren en een ex-partner na de scheiding niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, dan heeft deze recht op dit moment op maximaal twaalf jaar partneralimentatie. Echter, een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66 vindt dit systeem achterhaald.

Alimentatie zou meer een vangnet moeten worden waardoor terugkeer naar de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, aldus VVD-Kamerlid Van Oosten. Vandaag sturen de partijen een wetsvoorstel naar de Raad van State. Daarin staat onder meer opgenomen dat de duur van de partneralimentatie wordt ingekort naar de helft van het aantal jaren dat de partners getrouwd zijn geweest. Hierbij wordt een maximum aantal van vijf jaar gehanteerd. Bovendien hoeft er geen partneralimentatie te worden afgedragen als het huwelijk korter heeft geduurd dan 3 jaar en gaat het totaalbedrag aan alimentatie omlaag. Inflatie heeft geen invloed meer op de hoogte van het alimentatiebedrag. Ook het krijgen van een nieuwe partner heeft geen invloed op de duur van de alimentatie.

In enkele gevallen kan de partneralimentatie toch worden verlengd. In het wetsvoorstel zijn een aantal uitzonderingen opgenomen:

  • In geval van een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 15 jaar en waarbij de alimentatieontvanger binnen nu en 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. De alimentatieduur kan dan worden verlengd tot maximaal 10 jaar;
  • In geval van jonge kinderen behoudt een ex-partner het recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.

De partijen verwachten dat het nieuwe wetsvoorstel over een jaar van kracht gaat.

bron: www.verder-online.nl