Veel ex-partners uitkeringsgerechtigden financieel benadeeld

26 augustus '15

duizenden ex-partners van uitkeringsgerechtigden betalen onterecht veel aan Nederlandse gemeentenSinds het begin van dit jaar betalen duizenden ex-partners van uitkeringsgerechtigden jaarlijks onterecht honderden euro’s aan gemeenten in ons land. In Nederland is het namelijk zo geregeld dat na een scheiding de rekening voor verleende bijstand op de ex-partner kan worden verhaald. Door een wijziging van regelgeving, evenals een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, moet deze zogenoemde verhaalsbijdrage stoppen of in ieder geval omlaag. Echter, veel gemeenten weigeren om uit zichzelf opnieuw oude gevallen opnieuw te onderzoeken.

 “Ondanks dat het Hof in Den Haag heeft geoordeeld dat gemeenten de incasso moeten stopzetten, doen zij dit niet. Deze uitspraak is omstreden. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de rekenregels, die 1 januari 2015 zijn ingevoerd, niet automatisch worden toegepast op oude gevallen”, aldus vFAS-voorzitter Rob van Coolwijk. Betalers van een verhaalsbijdrage, vaak vaders, kunnen naar de gemeente of rechter stappen. Veel vaders hebben hier echter moeite mee. Zeker als zij geen gefinancierde rechtshulp krijgen en zij zelf geen geld hebben om een rechtszaak aan te spannen. Per 1 januari jl. is bovendien de fiscale aftrek in verband met de betaling van een kinderbijdrage geschrapt, waardoor de betalende ouder netto minder overhoudt dan in 2014 als hij dezelfde bijdrage blijft betalen. Van Coolwijk acht het een taak van de gemeente zelf om automatisch herberekeningen te maken van de gevallen die voor 2015 zijn vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2015 moet bij de berekening van de verhaalsbijdrage rekening gehouden met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. Hierdoor gaat vaak bij herberekening de te betalen bijdrage fors omlaag. Bij de vaststelling worden dezelfde regels toegepast als bij vaststelling van kinderalimentatie. De ervaring op dat vlak leert dat, door al deze nieuwe bepalingen en regelingen de meeste gescheiden ouders er zonder begeleiding niet samen uit komen. Volgens Van Coolwijk zijn veel alimentatieontvangers bang dat ze minder krijgen. “Uit rekensommen blijkt echter het tegendeel. Vaak gaat zowel de ontvanger als de betaler erop vooruit, met name wanneer ouders ervoor kiezen om samen te werken in plaats van het conflict op te zoeken.”

bron: www.verder-online.nl