Meer gemeenten investeren in gevolgen scheiden

2 augustus '16

Dat een gezond en veilig opvoedklimaat voor kinderen van belang is, maar ook voor de samenleving, zien steeds meer gemeenten. Een scheiding en de gevolgen ervan zijn voor kinderen vaak verstrekkend. Daarom hebben vorig jaar een aantal echtscheidingsdeskundigen en maatschappelijke organisaties samen een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten geschreven.

In de brandbrief werden gemeenten opgeroepen om onnodige scheidingen tegen te gaan. Inmiddels staat bij gemeenten als Leiden en Amersfoort het thema ‘echtscheiding’ al hoog op de agenda. Ook in de gemeente Tiel is er aandacht voor. Verschillende partijen, waaronder ChristenUnie, hebben een motie ingediend waarin het college werd verzocht om met ideeën te komen om te investeren in gezinnen. Zo moeten ouders actiever worden voorbereid op ouderschap en de ontwikkeling van kinderen. De motie werd door alle partijen aangenomen.

De vFAS biedt zich aan voor samenwerking met gemeenten om de juiste maatregelen te kunnen treffen als het gaat om het voorkomen en het deskundig begeleiden van een complexe (echt)scheiding.

bron: www.verder-online.nl