Steeds vaker geregistreerd partnerschap

2 augustus '16

Steeds vaker kiest men voor een geregistreerd partnerschap, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het aantal geregistreerde partnerschappen stijgt jaarlijks. In 2015 werden er bijna 13.000 partnerschappen gesloten. In 2014 was dit aantal ruim 10.000, terwijl er tot 2014 nog geen 10.000 partnerschappen per jaar werden geregistreerd. Het aantal afgesloten huwelijken is in 2015 – met ruim 64.000 huwelijken – daarentegen licht gedaald ten opzichte van 2014 toen er ruim 65.000 huwelijken werden gesloten.

Opvallend is dat allochtonen (10%) minder vaak voor het geregistreerd partnerschap kiezen dan autochtonen (20%). Verder laten de cijfers van het CBS zien dat er met name in de noordelijke en oostelijke provincies van Nederland, in de minder stedelijke gebieden, partnerschappen worden afgesloten. De gemiddelde leeftijd waarop mannen (37,2 jaar) en vrouwen (34,4 jaar) een geregistreerd partnerschap aangaan, is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde leeftijd waarop mannen (37,5 jaar) en vrouwen (34,7 jaar) trouwen. De meeste huwelijkssluitingen vinden plaats in het voorjaar en de zomer. Vrijdag en maandag zijn daarbij populaire trouwdagen. Maandag is trouwen vaak goedkoper. Bij het registreren van partnerschappen is er geen spraken van een piek in het voorjaar of de zomer. Het grootste deel van de partnerschappen wordt op maandag gesloten.

Een geregistreerd partnerschap aangaan is vergelijkbaar met het sluiten van een huwelijk. U hoeft elkaar bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap alleen geen ja-woord te geven. Ook kan een geregistreerd partnerschap, wanneer het tot een scheiding komt, buiten de rechter om worden ontbonden, mits er geen kinderen in het spel zijn.

bron: www.verder-online.nl