Nederlandse aanpak kinderontvoering model voor nieuwe EU-verordening

2 januari '17

Er werden in 2015 in Nederland 237 kinderen ontvoerd. Dit betekent een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Echter, dagelijks wordt er gemiddeld tenminste één kind ontvoerd. Tijdens een lezing van het Centrum Internationale Kinderontvoering in Den Haag werd gediscussieerd over hoe dit aantal verder omlaag kan worden gebracht.

60 procent van de kinderen die slachtoffer worden van kinderontvoering, keert namelijk niet meer terug naar Nederland. De overige 40 procent keert wel terug naar huis of er wordt een regeling getroffen. Inmiddels heeft Nederland met 87 landen het Haags Kinderontvoeringsverdrag gesloten. De grootste uitdaging ligt in landen als Egypte en Marokko, waar het verdrag nog niet is getekend. Een van de uitkomsten van de lezing is dat de Nederlandse aanpak nu wordt voorgelegd om als model te gaan dienen voor de aanpassing van de nieuwe EU-verordening rondom de procedure voor kinderontvoering.

bron: www.verder-online.nl