Nieuwe wet: niet meer alles samen delen bij scheiding

3 mei '17

De afspraken rondom het huwelijk veranderen: vanaf 1 januari 2018 wordt de wet beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd. Op dit moment geldt nog dat wanneer er geen huwelijkse voorwaarden worden gemaakt, automatisch sprake is van een algehele gemeenschap van goederen. Door de nieuwe wet gaat dit veranderen.

Het aangenomen wetsvoorstel is bedoeld om het huwelijk te moderniseren. Wie na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapt en niets door de notaris laat vastleggen, deelt alleen het vermogen dat na de huwelijkssluiting is opgebouwd. Al het bezit dat voor de trouwdag is opgebouwd, blijft ook tijdens het huwelijk persoonlijk bezit. Het bezit dat partners opbouwen tijdens het huwelijk, is wél gemeenschappelijk, met uitzondering van giften en erfenissen die één van de partners tijdens het huwelijk ontvangt.

Op dit moment is trouwen in gemeenschap van goederen nog de standaard. Dat betekent dat al het persoonlijke eigendom gemeenschappelijk wordt vanaf het moment van trouwen en dat al het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verkregen daar automatisch onder valt. Ook erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap van goederen, tenzij de schenker of erflater dit anders heeft bepaald. Wie na 1 januari 2018 gaat trouwen en nog wenst dat het voorhuwelijkse en tijdens het huwelijk verkregen vermogen gemeenschappelijk wordt, kan dit bij een notaris laten vastleggen.

Wel is het van belang om de administratie tijdens de huwelijksjaren goed bij te houden. Partners moeten duidelijk vastleggen wat persoonlijk bezit is, en wat niet. Wanneer de partners tijdens een scheiding niet kunnen aantonen welk bezit van wie is, zullen de bezittingen alsnog verdeeld moeten worden.

bron: www.verder-online.nl