Noodzaak bijhouden urenregistratie

14 april '17

De eigenaar van een appartementencomplex heeft zich tot een adviseur gewend met de opdracht te adviseren over de mogelijkheden van verhuur en/ of verkoop. Er wordt overeen gekomen dat in geval van verkoop of verhuur er een commissie zal zijn verschuldigd en indien het complex in eigen beheer blijft, de werkelijk gemaakte uren in rekening worden gebracht.

Uiteindelijk blijft het complex in eigen beheer en dient de adviseur zijn nota voor de verrichte advieswerkzaamheden in. De adviseur heeft echter geen urenspecificatie bijgehouden, waardoor de rechtbank Overijssel op 1 februari 2017 oordeelt dat de adviseur recht heeft op een gebruikelijke of redelijke beloning. De adviseur slaagt er in de procedure niet in voldoende aanknopingspunten te verstrekken om het gebruikelijke loon te kunnen berekenen, waardoor de rechtbank een redelijke loon schat.

De adviseur ziet daardoor bijna € 30.000,00 aan verrichte werkzaamheden aan zijn neus voorbij gaan en kreeg ‘slechts’ ruim € 13.000,00 van de gevorderde € 42.000,00 toegewezen.

Indien er geen duidelijke afspraken over de verschuldigdheid en vaststelling van loon zijn gemaakt, bestaat er voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer onduidelijkheid over de uiteindelijke afrekening.

Voor vragen over het maken van sluitende afspraken kunt u contact met kantoor opnemen.