Steeds meer wanbetalers alimentatie

25 november '15

Sinds 2008 is het aantal mensen dat de kinder- en/of partneralimentatie niet meer betaalt verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Waren er in 2008 nog 7.706 meldingen van ex-partners bij het bureau over het feit dat zij geen of onvoldoende alimentatie hadden gekregen van hun ex, in 2014 kwamen er maar liefst 14.512 meldingen binnen. Een verdubbeling!

Het LBIO is een door de overheid aangewezen instantie die bij achterstallige alimentatie bemiddelt en eventueel overgaat tot inning van het bedrag. Het LBIO geeft aan dat na bemiddeling in 75% van de gevallen de betaling alsnog binnen enkele weken tot stand komt. Overigens woonde er in Staphorst – de gemeente met een van de laagste scheidingspercentages – in 2013 geen enkele wanbetaler. In de gemeenten Gennep, Spijkenisse en Bellingwedde woonden in 2013 relatief veel wanbetalers van alimentatie: gemiddeld zo’n 17%. Sinds 2010 neemt in de vier grootste gemeenten van Nederland het aantal wanbetalingszaken af; in Utrecht daalde het aantal zaken met maar liefst 10 procent.

Niet in alle situaties waarin sprake is van een betalingsachterstand kan worden aangeklopt bij het LBIO. Het LBIO kan in alleen tot inning over gaan, wanneer de alimentatie verplichting (al dan niet door opname van een convenant) staat opgenomen in een rechterlijke beslissing. Wanneer sprake is van een “oude” betalingsachterstand (ouder dan zes maanden) kunt u evenmin bij het LBIO aankloppen. In iedere situatie waarin sprake is van een betalingsachterstand, kunt u voor advies over de (on)mogelijkheden van inning contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.

bron: www.verder-online.nl