Kind uit gebroken gezin presteert slechter op school

9 december '15

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat kinderen van 15 jaar oud, die oproeien in een gebroken gezin, minder goed op school presteren. De scheiding heeft zelfs bijna net zo’n grote impact als het overlijden van een van de ouders.

Volgens de onderzoekers zijn er verschillende redenen die hieraan ten grondslag liggen, te weten:

1.De welvaart van eenoudergezinnen is meestal lager en dat betekent dat er minder geld is voor de kinderen.
2.Doordat er minder toezicht is, zijn kinderen vaker alleen. Dit zorgt ervoor dat huiswerk sneller links blijft liggen en er minder aandacht voor de kinderen is.
3.De emotionele impact van een scheiding is groot. Een overlijden is zwaar, maar ook conflicten kunnen een grote invloed op de kinderen hebben.

De onderzoekers melden tevens dat rust en stabiliteit voor kinderen enorm belangrijk zijn. Hoewel een overlijden vaak confronterender is, zijn de loyaliteitsproblemen onder kinderen van gescheiden ouders vaak immens. Ook wanneer een van de ouders na een scheiding verschillende nieuwe partners heeft, zorgt dit voor veel instabiliteit. In het onderzoek is de impact op schoolprestaties meegenomen, maar ook geluk, welvaart en inkomen in latere fases van het leven.

bron: www.verder-online.nl