Steeds vaker werkgroepen in het leven geroepen voor gescheiden mensen

27 januari '16

De huizenmarkt is weer in beweging, want de economie trekt aan. Reden te meer voor mensen om te gaan scheiden. Scheidingen die door de crisis in de ijskast waren geplaatst, worden nu doorgezet. Om aan deze groeiende groep mensen hulp te bieden, richten verschillende organisaties, waaronder ‘Hulp bij echtscheiding’ van stichting Humanitas, dan ook werkgroepen op.

Mensen die problemen ondervinden na een echtscheiding kunnen dankzij bijeenkomsten die de werkgroepen organiseren een nieuwe impuls aan hun leven geven. ‘Want,’ zo meldt Humanitas, ‘door te praten met gelijken in een groep, zien mensen weer toekomstperspectief.’ De begeleiders van de groep, die uit zowel mannen als vrouwen bestaat, worden gevormd door professionele loopbaanbegeleiders, maar ook ervaringsdeskundigen. Via de huisarts kunnen mensen die scheiden of gescheiden zijn doorverwezen worden naar een dergelijke werkgroep.

bron: www.verder-online.nl