Zorgen over aantal problematische scheidingen

6 oktober '16

De Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemende aantal problematische scheidingen, ook wel vechtscheidingen genoemd. Gebleken is dat de klassieke juridische procedure, waarbij een eis en een tegeneis worden geformuleerd, in deze gevallen lang niet altijd goed werkt. Om die reden werken verschillende gerechten aan alternatieve werkwijzen die de schade voor met name de betrokken kinderen zo klein mogelijk houdt.

Binnenkort komt de Rechtspraak met een visiedocument over dit onderwerp. Met dat document geeft de Rechtspraak inzicht in de wijze waarop gerechten zich inzetten om de problematiek rond vechtscheidingen te verminderen. Voor de langere termijn wordt verkend of de toegang tot de rechter niet anders kan worden ingericht, zodat scheidende ouders niet direct tegenover elkaar komen te staan. Op rechtspraak.nl is een themapagina over dit onderwerp ingericht.

bron: www.rechtspraak.nl