Zorgvuldig een woning kopen/ verkopen

11 januari '18

De woningmarkt zal in 2018 verder aantrekken. Woningen staan minder lang te koop en de keuze wordt kleiner. Deze (positieve) verandering brengt met zich dat potentiële kopers de neiging hebben om snel te handelen indien zij kennismaken met hun toekomstige droomwoning.

Het kopen van een (oudere) woning brengt altijd risico’s met zich mee. Lekkages van daken en in kelders zijn voorbeelden van gebreken die aan het licht komen nadat de nieuwe eigenaar de woning betrekt. Of de verkoper voor deze gebreken aansprakelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de koopovereenkomst is gesloten.

De rechtbank Limburg heeft in mei 2017 nog maar eens bevestigd dat, indien een woning 50 jaren oud is en er geen bouwtechnische aankoopkeuring is verricht, dit de koper, zeker indien er een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst is opgenomen, duur komt te staan (ECLI:NL:RBLIM:2017:4193).

De rechtbank overweegt kort gezegd dat niet elke onvolkomenheid aan de woning maakt dat de verkoper aansprakelijk is. In het algemeen is hier slechts sprake van indien er sprake is van wezenlijke gebreken die normaal gebruik van de woning in de weg staan. De verkoper hoeft niet uit eigen beweging elke onvolkomenheid te melden, maar hij mag daar geen onjuiste mededeling over doen indien hem daarnaar wordt gevraagd. Wanneer het gaat om ernstige gebreken, moet de verkoper hier wel ongevraagd mededelingen over doen.

De koop (en verkoop) van een woning is een leuke aangelegenheid. Draagt u er zorg voor dat u achteraf niet met teleurstellingen te maken krijgt. Mocht u behoefte hebben aan advies, neem dan gerust contact kantoor op.