Gemeenten nemen vaker maatregelen om vechtscheidingen te voorkomen

17 augustus '17

Steeds vaker nemen gemeenten maatregelen om problematische scheidingen te voorkomen. Kinderen zijn vaak de dupe en daar moet volgens veel gemeenten verandering in komen. Lange tijd werd dat niet als taak gezien va de overheid, maar het lijkt erop dat dat aan het veranderen is.

Onlangs liet de wethouder Johan Hamster van gemeente Stadskanaal weten echtscheidingen in betere banen te willen leiden. Hij wil ouders en kinderen aanmoedigen om meer gebruik te maken van hulp. ‘Er is een groot hulpaanbod beschikbaar, maar mensen maken daar weinig gebruik van. Wij willen echtparen die gaan scheiden, wijzen op alle mogelijkheden’, vertelt de wethouder aan RTV Noord. Hulpverlenende organisaties zouden beter met elkaar moeten samenwerken, vindt hij. Ook juffen en meesters moeten beter geïnformeerd worden, zodat kinderen ook op school terecht kunnen wanneer ouders gaan scheiden.

Meerdere gemeenten willen niet alleen focussen op problematische echtscheidingen, ook wordt preventieve hulp wordt steeds meer ingezet. De gemeente Alkmaar biedt bijvoorbeeld aanstaande ouders gratis cursussen aan over hun rol als kersverse ouder. Onder andere de verandering in de liefdesrelatie na het krijgen van een kind, komt aan bod. Ook de gemeente Apeldoorn wil aanstaande ouders informeren over de negatieve gevolgen van een (problematische) scheiding, ze willen eventuele problemen aanpakken vóórdat deze kunnen escaleren. In de gemeente Amersfoort neemt het aantal echtscheidingen al jaren toe, ook voor die gemeente vormt dit een reden een scheidingspreventieplan te maken.

Eén van de redenen voor gemeenten om een plan te maken voor lokale echtscheidingen, is een bezorgde brief die psychologen en hulpverleners in 2016 naar gemeenten stuurden. Betere voorlichting aan echtparen, zowel voor als tijdens de relatie, zou het aantal echtscheidingen terug kunnen dringen.

Per jaar maken meer dan 35.000 minderjarige kinderen een relatiebreuk van hun ouders mee. Helaas lukt het niet alle ouders om op een goede manier uit elkaar te gaan. Ernstige conflicten tussen ouders zijn niet alleen voor de ouders zelf schadelijk, maar ook voor hun kinderen. Daarnaast vormen scheidingen een hoge kostenpost voor de maatschappij: gescheiden partners maken vaker gebruik van huursubsidies, komen in de bijstand terecht en ze moeten vaak juridische kosten maken. Doordat gemeenten hun inwoners gaan informeren en de juiste hulp in kunnen zetten, wordt op de lange termijn verwacht dat niet alleen scheidingen terug kunnen worden gedrongen, maar ook de kosten voor de maatschappij. kunnen worden verminderd.

bron: www.verder-online.nl