Werkgever aansprakelijk voor ongeval tijdens woon-werkverkeer?

21 juli '17

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich op 20 juni jl. gebogen over de zaak waarbij een werknemer op de fiets werd aangereden door een vrachtauto toen hij onderweg was van werk naar huis. De WAM-verzekeraar van de vrachtauto heeft een bedrag uitgekeerd van ruim € 100.000,00. De werknemer stelt zich echter op het standpunt meer schade te hebben geleden en spreekt daarvoor onder andere zijn werkgever aan.

Het hof acht de werkgever niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. Het hof verwijst daarvoor naar het arrest van de Hoge Raad van 11 november 2011 en overweegt dat er geen bijzondere feiten of omstandigheden zijn aangevoerd, waaruit blijkt dat ‘er een nauw verband bestaat tussen het ongeval en de uit te voeren werkzaamheden’. Evenmin zijn er bijzondere omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat ‘werkgever bekend was met enige bijzondere gevaarzettende verkeerssituatie of dat van de werkgever preventieve maatregelen hadden mogen worden verwacht’. Er was sprake van woon-werkverkeer dat plaatsvond na afloop van de werkzaamheden, in privétijd en buiten het terrein waarop de werkzaamheden moesten worden uitgevoerd.

Deze uitspraak, die in de lijn ligt met de huidige jurisprudentie, bevestigt wel maar weer eens dat de werkgever goed bedacht moet zijn op eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen in de uitoefening van de werkzaamheden. Een georganiseerde bedrijfsactiviteit kan hier ook onder vallen. Schade die ontstaat door een ongeval tijdens woon-werkverkeer in het algemeen komt niet voor rekening en risico van de werkgever.

Mocht u naar aanleiding van dit arrest behoefte hebben aan advies voor een voor u van toepassing zijnde situatie, neemt u dan contact met kantoor op.