Hebben grootouders recht op omgang?

22 december '15

Onlangs demonstreerde het echtpaar Kees Jong en Trudy Zonneveld in Den Haag, omdat zij omgangsrecht willen met hun kleinkinderen. Deze zijn vanwege een vechtscheiding in pleeggezinnen geplaatst. Bij één op de tien scheidingen wordt het contact met de grootouders verbroken. Zij staan dan vaak machteloos. Daarom pleit het CDA ervoor dat grootouders makkelijk omgang moeten kunnen aanvragen bij de rechter.

Gescheiden ouders regelen de verdeling van zorg- en opvoedingstaken van hun kind(eren) na een scheiding vaak samen. Ieder kind heeft namelijk het recht om door zijn of haar ouders verzorgd te worden. Voor grootouders is er echter geen verplichte regeling. Er kan wel een regeling worden opgenomen in het ouderschapsplan. De scheidende partners zullen deze samen erin op moeten nemen. In geval van een vechtscheiding kan het dus voorkomen dat grootouders buitenspel komen te staan en hun kleinkind(eren) niet meer te zien krijgen.

Wilt u weten of een omgangsregeling met uw kleinkind(eren) kan worden afgedwongen? Informeer ernaar bij een van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten!