Eindejaarstip over fiscaal- en toeslagpartnerschap bij echtscheiding

24 december '15

Gaat u scheiden? Dan zijn u en uw aanstaande ex-echtgeno(o)t(e) geen toeslagpartners meer als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

– er is een verzoek tot echtscheiding ingediend;
– u staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.

Zodra aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt het toeslagpartnerschap en worden de toeslagen niet meer samen ontvangen. Er wordt dan weer uitgegaan van het eigen inkomen, wat vaak een positief effect heeft op de hoogte van de toeslagen. Voor de huurtoeslag eindigt het toeslagpartnerschap overigens al als u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. In tegenstelling tot bij het kindgebonden budget, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag geldt de eerste voorwaarde dan dus niet.

In het jaar van de indiening van het echtscheidingsverzoek kan voor het hele jaar nog worden gekozen voor het fiscaal partnerschap. Dit wordt het voljaarspartnerschap genoemd. Het in stand laten van het fiscaal partnerschap kan gevolgen hebben voor het toerekenen van gemeenschappelijke aftrekposten zoals de hypotheekrente.

Het is een misverstand dat de keuze voor het voljaarspartnerschap gevolgen heeft voor het eindigen van het toeslagpartnerschap. Het recht op toeslagen staat daar namelijk los van.