Verplichte opvoedcursus voor aanstaande Nederlandse ouders?

28 december '16

Een verplichte opvoedcursus voor Nederlandse ouders om kindermishandeling te voorkomen. De Taskforce kindermishandeling, een werkgroep onder leiding van Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, vindt dat die er moet komen. Ook pleiten zij voor meer aandacht voor kinderen bij (v)echtscheidingen.

Het aantal kindermishandelingen stijgt nog steeds. Jaarlijks gaat het om ruim 100.000 gevallen. De belangen van het kind moeten volgens de Taskforce voorop staan bij het bepalen van gezag. Een gratis cursus baby- en relatiemanagement voor jonge ouders wordt al in steeds meer gemeenten aangeboden. Door te investeren in maatregelen proberen gemeentes het stijgend aantal (v)echtscheidingen tegen te gaan.

bron: www.verder-online.nl