Kinderalimentatie kan in veel gevallen omhoog

9 oktober '15

imageDe Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat het kindgebonden budget bijgeteld moet worden bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dit betekent een breuk met de huidige rekenmethodiek, die voorschrijft het kindgebonden budget van de behoefte van kinderen af te trekken.

De landelijke Expertgroep Alimentatienormen was van mening dat het kindgebonden budget in mindering strekt op de behoefte van de kinderen. Zij zag de toeslag als een bijdrage in de kosten van het kind en niet als inkomen aan de zijde van de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat dit niet juist is.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft verstrekkende gevolgen. Daar waar de kinderalimentatie sinds 1 januari 2015 in veel gevallen door de rechter kon worden verlaagd of zelfs op nihil gesteld, kan nu dus juist worden bepleit dat de onderhoudsbijdrage omhoog moet.

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op een hogere kinderalimentatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten. Zij beschikken over de benodigde actuele kennis om u goed te kunnen adviseren.