Wat te doen bij schending van een omgangsregeling?

29 september '15
Kind komt niet op afgeproken tijd terug van ex-partner
Bij een echtscheiding is voor zowel ouder als kind een goede zorgregeling van groot belang. Oftewel, afspraken omtrent hoe de zorg en opvoeding worden verdeeld. Als ouders het hierover niet eens kunnen worden, zal de rechter mogelijk een zorgregeling vaststellen. In de praktijk komt het soms voor dat een van beide ouders zich niet aan de gemaakte afspraken, of door de rechtbank vastgestelde zorgregeling, houdt. De kinderen worden bijvoorbeeld te laat of op een andere dag aan de andere ouder teruggebracht of meegegeven. Wat te doen?
Om te beginnen is het verstandig eerst een goed gesprek te hebben met uw ex-partner. Is dat niet mogelijk of heeft het gesprek niets opgeleverd? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten. Zij weten welke weg het beste bewandeld kan worden. Of dit nu mediation is of een kort geding, waarin op straffe van verbeurte van een dwangsom nakoming van de regeling wordt gevorderd; zij staan u met raad en daad ter zijde. Uiteraard kijken zij ook op welke wijze de belangen van de kinderen het beste worden gediend.
www.verder-online.nl