Vaders meer betrokken bij kinderen na echtscheiding

21 oktober '15

Brits onderzoek van de Nuffield Foundation heeft aangetoond dat vaders na een echtscheiding steeds vaker betrokken zijn bij hun kinderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het onderzoek is uitgevoerd onder koppels die scheidden voordat de kinderen een leeftijd van elf jaar bereikten. Alle kinderen uit het onderzoek woonden na de scheiding bij de moeder. Opvallend was dat vaders vaker contact met zoons hebben dan met dochters. Ook bleek dat 90% van de vaders meer contact met hun kinderen onderhield wanneer de scheiding plaatsvond nadat de kinderen een leeftijd van drie jaar hadden bereikt. Vond de scheiding plaats voordat het kind drie jaar werd, dan bleek 80% van de vaders het contact te onderhouden. Tegen de tijd dat de kinderen elf jaar waren, bleek dat 25% van de kinderen hun vader nog meerdere keren per week zag. 30% van de elfjarigen had het contact met de vader volledig verbroken.

Ook eerder onderzoek, uitgevoerd door promovendi aan de Universiteit Utrecht Sarah Westphal, toonde aan dat vaders na een scheiding meer betrokken bleven bij de kinderen dan jaren geleden het geval was. Bovendien bleek dat kinderen die afwisselend bij hun vader en moeder woonden, minder psychologische problemen hadden. In Nederland dienen ouders na een scheiding samen een ouderschapsplan op te stellen waarin de verdeling van zorg- en opvoedingstaken wordt vastgelegd. Hierin kan bijvoorbeeld co-ouderschap worden vastgelegd waarbij beide ouders de zorg en opvoeding van de kinderen gelijk verdelen.

bron: www.verder-online.nl