Verdere specialisatie binnen mediation geboden

1 februari '16

De Tweede Kamer heeft onlangs weer vergaderd over diverse familierechtelijke onderwerpen. Ook de thema’s mediation en het ouderschapsplan kwamen aan bod.

Het verbeteren van de situatie van kinderen in een vechtscheiding en het voorkomen van vechtscheidingen heeft ook de aandacht van de familierechtadvocaten van Meeuwsen Van den Pol Advocaten. Mediation heeft de laatste jaren een vlucht genomen als het gaat om het oplossen van conflicten tussen (ex)echtgenoten. Inmiddels wordt ruim 60% van de echtscheidingen op basis van een gezamenlijk verzoekschrift afgedaan: grotendeels het resultaat van scheidingsmediation.

Met de vFAS zijn onze advocaten van oordeel dat ter voorkoming van vechtscheidingen verdere specialisatie binnen mediation geboden is. Anders dan vele “gewone” mediators, beschikken onze advocaten over specifieke juridische kennis en mediationvaardigheden, waarbij de-escalatie voorop staat. Zij juichen ook van harte toe dat steeds vaker (en in een vroegtijdig stadium) een gekwalificeerde bijzondere curator in procedures wordt betrokken. Het is namelijk van belang dat dit gebeurt voordat partijen zich ingraven in niet meer los te laten standpunten.

bron: www.verder-online.nl