Vrouwen hebben het na scheiding financieel slechter

8 maart '17

Een scheiding heeft altijd financiële gevolgen, voor beide ex-partners. Maar voor de vrouw het meeste, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vrouwen hebben na de scheiding het grootste koopkrachtverlies.

Onlangs publiceerde het CBS het rapport ‘Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding voor man en vrouw’. Aanleiding was de vraag vanuit de politiek: zijn de nadelige financiële gevolgen van een scheiding voor vrouwen afgenomen, sinds hun stijgende economische zelfstandigheid en arbeidsdeelname van de afgelopen jaren? Arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid staan immers hoog op de politieke agenda. Vanuit het belang van emancipatie, maar zeker ook vanuit economische motieven.

Het onderzoek van het CBS richtte zich op de periode tussen 2004 en 2014. Eén van de conclusies: mannen én vrouwen verliezen tegenwoordig allebei aan koopkracht na een scheiding, maar de vrouw nog steeds het meest: 25 procent tegen 0,2 procent bij mannen.
Toch ziet het er nu voor vrouwen na een scheiding financieel over het algemeen gunstiger uit dan in 2004. Doordat vrouwen steeds vaker een baan hebben, zijn ze minder afhankelijk van een bijstandsuitkering na de scheiding. Economische zelfstandigheid dempt de negatieve financiële gevolgen van een scheiding. In 2004 deed nog zestien procent een beroep op de bijstand, in 2014 was dit gedaald naar negen procent. Het risico op armoede is daarmee flink afgenomen. Wel is er nog steeds sprake van een fors koopkrachtverlies bij vrouwen ten opzichte van hun ex-partners. Dit wordt deels veroorzaakt doordat vrouwen veel vaker dan mannen een deeltijdbaan hebben. Na een scheiding moeten ze het van dit inkomen doen, eventueel aangevuld met kinder- of partneralimentatie. Maar het inkomensniveau dat zij gewend waren, wordt niet meer bereikt. Bovendien blijven de kinderen in de meeste gevallen bij de vrouw wonen. Ook dit zorgt ervoor dat hun financiële draagkracht lager uitvalt.

De economische crisis in 2008 zorgde tijdelijk voor meer kans op armoede na een scheiding, met name bij mannen. Dat beeld is inmiddels weer bijgesteld. Mannen behouden na een scheiding de beste inkomenspositie. Dat was zo in 2004 en dat is ook tien jaar later het geval. Wel is ook hun koopkracht iets gedaald met 0,2 procent, terwijl zij er tien jaar geleden financieel juist op vooruit gingen na een scheiding. Mogelijk heeft deze koopkrachtdaling te maken met de naweeën van de ongunstige economische conjunctuur in de jaren 2008-2010. Verder blijven mannen vaker na een scheiding in de gezamenlijke koopwoning wonen. Door de hypotheek en het uitkopen van de partner, zitten zij daardoor met een hoge schuld.

Kinderloze stellen, die beiden werken, gaan er na de scheiding relatief in koopkracht meer op achteruit dan stellen met kinderen. Dit komt doordat zij allebei meestal meer werken en een hoger inkomen hebben dan een gezin met kinderen. Na een scheiding is de achteruitgang dan bovengemiddeld groot.

Uit het CBS-onderzoek blijkt tot slot ook dat een nieuwe relatie, voor mannen én vrouwen, gunstig is voor hun koopkracht. Die gaat er in dat geval meestal op vooruit.

bron: www.verder-online.nl