Vechtscheidingen nemen explosief toe

14 september '15

Het onderzoek uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van de vFAS

TNS NIPO heeft in opdracht van de vFAS een onderzoek uitgevoerd onder de ruim 1000 bij de vFAS aangesloten advocaat-scheidingsmediators, waaronder natuurlijk ook de familierechtadvocaten van Meeuwsen Van den Pol Advocaten. Uit de reacties blijkt dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal vechtscheidingen. Naar het oordeel van de ondervraagde advocaten is in de afgelopen twee jaar 1 op de 5 scheidingen een zogeheten vechtscheiding.

De vFAS wil, net als de Kinderombudsman, dat ouders die gaan scheiden eerst verplicht naar een deskundige scheidingsmediator gaan. Mocht mediation echter geen oplossing zijn, dan blijkt dat als partijen een gespecialiseerde advocaat inschakelen, het volgens de respondenten in 64% van de gevallen lukt om alsnog samen goede afspraken te maken. Dus ook als mediation geen optie is, kan een gespecialiseerde advocaat alsnog voorkomen dat een scheiding uitmondt in een vechtscheiding. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een zogenaamd viergesprek.

Onze gespecialiseerde familierechtadvocaten zetten zich in om scheiden, wat emotioneel een zeer intensief traject is voor partijen, respectvol te laten verlopen. Zij doen dit door (ge)scheiden(de) echtgenoten goed te informeren en bij te staan tijdens en na deze periode. De familierechtadvocaten van Meeuwsen Van den Pol beschikken naast kennis op het relationele- en emotionele gebied en deskundigheid over de effecten van scheiding voor kinderen, ook over de benodigde actuele juridische kennis om de echtscheiding op dit gebied goed te kunnen begeleiden; te denken valt aan de onderwerpen als alimentatie, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en het ouderschapsplan.

bron: www.verder-online.nl