Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen zoals BV’s en NV’s en dan toegespitst op ondernemingen.

Meeuwsen Van den Pol Advocaten kan ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders o.a. adviseren inzake geschillen met en tussen aandeelhouders, de inhoud van statuten en andere ondernemingsrechtelijke kwesties.

Ondernemers, waaronder ook begrepen de eenmanszaak en zzp-er, worden in de praktijk natuurlijk ook geconfronteerd met allerlei andere (rechts)vragen op het gebied van bijvoorbeeld het arbeidsrecht, het huurrecht en het verbintenissenrecht. Ook hierbij kan Meeuwsen Van den Pol Advocaten adviseren en zo nodig procederen.

Advocaten