Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers hebben allemaal te maken met het arbeidsrecht. Elk met een eigen belang. Meeuwsen Van den Pol Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij.

Werknemers

Werknemers zijn zich vaak bewust van de onzekerheid die ontstaat als een arbeidsovereenkomst eindigt en als zij – al dan niet gedwongen – op zoek moeten naar ander werk. Zijn er belemmeringen zoals een concurrentie- en/of relatiebeding, of vordert uw ex-werkgever iets van u, Meeuwsen Van den Pol Advocaten adviseert u graag in deze.

Bent u ontslagen, al dan niet op staande voet? Ook dan kunnen wij u helpen. Samen met u voeren wij verweer in ontslagzaken, zowel inzake procedures bij het UWV Werkbedrijf als bij de Kantonrechter.

Werkgevers

Hoewel veel werkgevers zich bewust zijn van de valkuilen in het arbeidsrecht, loopt elke werkgever tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of disfunctioneren van een werknemer, wanneer een reorganisatie aan de orde is,  of bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst via het UWV Werkbedrijf of een procedure bij de Kantonrechter. Bij al dit soort problemen kan Meeuwsen Van den Pol Advocaten u adviseren en bijstaan.

Het inwinnen van advies vooraf mag daarbij niet worden vergeten. Dit is met name van belang als u in goed overleg tot een beëindiging van de dienstbetrekking wilt komen.

Werknemers en Werkgevers

Zowel werknemers als werkgevers hebben belang bij goede rechtsbijstand, waarbij de kosten en de baten altijd in het oog moeten worden gehouden. Omdat wij ervaring hebben in zaken voor zowel werkgevers als werknemers, zijn wij in staat de belangen van betrokkenen goed in te schatten. Dat komt uw zaak ten goede.

Advocaten