Incasso

De meeste ondernemers worden geconfronteerd met debiteuren die niet betalen. Meeuwsen Van den Pol Advocaten helpt u graag met dit probleem. Samen maken we een plan van aanpak. Een incasso is namelijk meer dan alleen het schrijven van een sommatie en niet alle vorderingen kunnen op dezelfde manier worden geïnd.

Daarnaast wilt u van te voren weten wat de kosten zijn. Indien de incasso die u ons aanlevert voldoet aan de eisen van goed debiteurenbeheer dan kan Meeuwsen Van den Pol Advocaten in veel gevallen alle incassokosten verhalen op de debiteur. In de gevallen dat uw debiteur desondanks in de procedure verweer voert, zullen wij u van tevoren een inschatting geven van de daarmee gepaard gaande kosten. Daarbij wordt niet uit het oog verloren dat de kosten in verhouding moeten staan tot de te verwachten baten.

Bij incassowerkzaamheden die Meeuwsen Van den Pol zoal verricht zijn, moet u onder andere denken aan het leggen van beslag en betaling afdwingen in kortgeding of in een bodemprocedure. In sommige gevallen wil het aanvragen van een faillissement ook wel helpen. Procedures worden pas gestart als het reguliere incassotraject niet succesvol is.

Advocaten