Afstamming

Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap, heeft het automatisch twee ouders.

Is de moeder niet getrouwd, dan stamt het kind – in juridische zin – alleen van haar af. Om een familierechtelijke betrekking met een tweede ouder te laten ontstaan, biedt de wet verschillende mogelijkheden. Erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap en adoptie zijn daar voorbeelden van.

In andere situaties bestaat er juist aanleiding om een afstammingsrelatie ongedaan te maken, bijvoorbeeld omdat deze niet overeenstemt met de biologische werkelijkheid. De juridisch vader is in dat geval niet de biologische vader. In die gevallen kan worden gevraagd om vernietiging van de erkenning of gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap.

De familierechtadvocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring in afstammingszaken. Zij treden ook met enige regelmaat op als bijzondere curator. Zij behartigen dan de belangen van het kind.

Advocaten